Veronalennus olisi koronalle vastalääke

Rauman kaupunginhallitus äänesti ensi vuoden tuloveroprosentista maanantaina. Pohjaesityksestä poikkeavasti esitimme, että veroa laskettaisi 21 prosentista 20,5:een. 

Pohja jäi voimaan ja valtuusto siitä päättää lopullisesti maanantaina 26.10.2020.

Perusteluja verojen laskulle on useita. Ensinnäkin kaupungin ensi vuoden talousarvion loppurivi näyttää yli 4 miljoonaa ylijäämää. Tällaisena koronan runtelemana aikana emme näe järkevänä kerätä kaupunkilaisten rahoja kaupungin kassaan yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Puolen prosenttiyksikön kertymä on Raumalla arviolta 3,5 miljoonaa, joka siis jäisi kulutukseen ja pelastaisi monta työpaikkaa. Edelleen kaupungin talous olisi tasapainossa ja ylijäämäinen. Kunnan tuloveron alennus auttaa niin suuri- kuin pienituloisia, eläkeläisiä ja opiskelijoita.

Toiseksi, valtuusto on strategiassaan asettanut tavoitteen pitää Rauman veroprosentti maan keskiarvon alapuolella. Nyt tilanne ei näin ole, vaan Rauma huitelee reilusti korkeammalla, itse asiassa yli yhden prosentin keskiarvon yläpuolella, mikä ylittää kriisikuntakriteerin.

 

Rauman Kokoomuksen valtuustoryhmä

Sote-uudistus unohtaa ihmisen ja lisää hallintoa

Kokoomus esitti kaupunginhallituksessa Rauman kaupungin lausuntoon meneillään olevasta sote-uudistuksesta muutamia muutoksia, koska mielestämme uudistus ei toteuta niitä periaatteita, joita sen mielestämme pitäisi.

Ensinnäkin, esitetty valtiojohtoinen sote-maakuntamalli vähentää demokratiaa ja vie sote-asioista päättämisen kauemmas valtion käsiin. Merkittävä määrä nykyisin Rauman kaupungin vallassa olevista päätöksistä siirtyy valtion tasolla päätettäväksi.

Toiseksi, julkisen talouden kestävyyden turvaamisen tulisi olla uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Lakiesitykset eivät esitä riittävästi keinoja julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi. Siksi on todennäköistä, että sote-maakuntien itsehallinto edellyttää ajan kuluessa verotusoikeutta. On myös erittäin todennäköistä, että uusi verotustaso johtaa kansalaisten kokonaisveroasteen nousuun.

Kolmanneksi, lakiesityksessä esitetty tiukka rajaus yksityisen sote-palvelun käyttämisestä rajaa sote-maakuntien tapaa järjestää palvelut ja on merkittävä kavennus nykyiseen kuntien itsehallinnolliseen oikeuteen järjestää palvelut haluamallaan tavalla. Julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä siten, että käytettävissä olevilla rajallisilla resursseilla pystytään hankkimaan laadultaan parhaita tuotteita ja palveluja.

Olemme myös sen takana, että kouluterveydenhuollon toimiminen tiivisti yhdessä oppilashuollon kanssa, lähellä lasta, on turvattava. Vastuu psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on jatkossakin oltava kunnissa.

Kokoomuksen mielestä palveluja tulisi kehittää asiakasta ajatellen. Maakuntien sijaan pitää antaa kunnille mahdollisuudet luoda paikallisesti parhaiten sopivia ratkaisuja. Kuntia pitäisi rohkaista yhteistyöhön keskenään ja yksityisten toimijoiden kanssa. Suomeen ja Satakuntaan ei kaivata lisää hallintoa ja rinnakkaisia järjestelmiä, vaan monimuotoista paikallista yhteistyötä. Siten luodaan parhaiten toimivat palvelut jokaiselle suomalaiselle.

Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestö

Ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat on nimetty

Olemme julkistaneet ensimmäiset kuntavaaliehdokkaamme kevään 2021 vaaleihin. Listallamme on tällä hetkellä 22 nimeä, joista osa on nykyisiä valtuutettuja ja osa uusia tulevia vastuunkantajia.

Ehdokaslistalla on osaavia Rauman asioista ja vaikuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä, joiden tavoitteena on rakentaa vahvempaa ja elinvoimaisempaa Raumaa. Tämä joukko on sitoutunut toimimaan raumalaisten ja Rauman eteen valtuustossa ja muissa luottamustehtävissä.

Tavoitteenamme on asettaa kuntavaaleihin täysi lista, 64 ehdokasta. Lähdemme tekemään yhdessä tiiminä vaalikampanjaa raumalaisten parhaaksi. Seuraavaksi alamme laatia vaaliohjelmaamme, ja haluamme sitä varten kuulla laajasti raumalaisten ajatuksia parhaiden ideoiden keräämiseksi.

Kuntavaalit 2021-sivuiltamme löytyy vaalityöryhmämme yhteystiedot. Ole yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia ja toiveita vaaliohjelmaa varten tai jos harkitset lähtemistä ehdolle!

Julkistetut ehdokkaat

Alho Marja-Leena, 58 Lääkäri Rauman Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja, Kaupunginvaltuutettu kaudella 2012–2017
Eklöf Mikael, 32 Markkinointi- ja tapahtumajohtaja, DI, KTM Kaupunginvaltuutettu,
sivistysvaliokunnan jäsen
Heino Simo, 44 Toiminnanjohtaja, opiskelija Varavaltuutettu
Huuska Otso, 34 Lukion lehtori, FM Kaupunginvaltuutettu,
ympäristö- ja lupalautakunnan puheenjohtaja, Rauman Kokoomus ry:n puheenjohtaja
Junnila Elina, 51 Yrittäjä Kaupunginvaltuutettu kaudella 2012–2017
Karaca Emin, 22 Opiskelija Rauman Kokoomusnuoret ty:n puheenjohtaja, Eurajoen kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen
Koivisto Janne, 37 Kehityspäällikkö Varavaltuutettu
Kuusisto Janne, 49 Isännöitsijä, työnantaja
Leino Karoliina, 17 Opiskelija
Marttinen Matias, 30 Kansanedustaja, VM Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
Pertola Iisak, 35 Isännöitsijä, tradenomi Seurakuntavaltuutettu
Saarela Jere, 52 Yrittäjä, toimitusjohtaja, MBA Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Sallinen Anu, 55 Vientisihteeri, YTK Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestön sihteeri
Sarin Jarno, 38 Insinööri (YAMK), teknologiaosaamisen johtaminen
Sirola Teija, 40 Opiskelija Varavaltuutettu, teknisen valiokunnan jäsen
Tanhuanpää Asko, 63 Yrittäjä, toimittaja Pyhärannan kunnanvaltuutettu 2017–2019
Tauluvuori Jari, 52 Yksikköpäällikkö, insinööri Varavaltuutettu
Teerialho Marcus, 38 Työnjohtaja
Vahteristo Samu, 48 Yrittäjä, YTK Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Satakunnan Kokoomuksen puheenjohtaja
Yli-Karro Toni, 44 Yrittäjä

Jääkö koronopandemiasta pysyviä muutoksia yhteiskuntaan?

(Satakunnan Viikko 18.3.2020)

Korona-viruksen luoma pandemia on muuttanut Suomea hetkessä. Terveydenhuoltojärjestelmämme on todellisella koetuksella, samoin julkisen vallan päätöksentekokyky. 

Pienyrityksille vaikutukset ovat olleet ja tulevat vielä olemaan vakavat toimialasta riippuen. Tällaisina hetkinä huomataan, miten heikossa asemassa yrittäjät Suomessa ovat, kun jotakin yllättävää sattuu. Työttömyysturva ja sosiaaliturva on aivan eri tasolla kuin palkansaajalla. Ehkä näin merkittävä tilanne saa aikaan sen, että ensin yrittäjien turvaa voidaan parantaa väliaikaisesti ja sitä kautta pysyvästi.

Paras turva alueemme yrityksille on tietysti meidän kaikkien vastuulla. Käytetään lähellä olevien yritysten palveluja ja ostetaan suomalaista ruokaa. Jos tällainen paikallisten tukeminen jää tavaksi, niin hyvä.

 

Pysyviä muutoksia jäänee myös ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Ehkä varmuusvarasto kotona saa enemmän huomiota ja toisaalta päivittäistavarakaupan verkkomyynti noussee uudelle tasolle. Lähellä tuotetun ruuan merkitys kasvaa.

 

Toivottavasti ainakin Veikkauksen hyvä päätös laittaa kolikkopelit eli ns. yksikätiset rosvo kauppojen eteisistä kiinni saa aikaan pysyvän muutoksen ja ne jäävät kokonaan pois. Ja niihin hakatut rahat jäävät paikalliseen kulutukseen.

 

Työpaikoilla valmiudet etätyöntekoon ja etäpalaverien pitämiseen on osoittautunut vaihtelevaksi. Yrityksissä etätyöhön on yleisesti ottaen paremmat valmiudet, kun taas eri julkisissa organisaatioissa asiaa on lähdetty vasta nyt opettelemaan ja hankkimaan välineitä. Mutta etäpalaverit tulevat varmasti jäädäkseen. Ja ehkä vanhemmatkin alkavat paremmin ymmärtää lasten tietokonepelien sosiaalisuutta ja kavereita.

Suomalaiset saati satakuntalaiset eivät ole tunnettuja ylettömistä halailutavoistaan. Tämä kriisi tuskin halailuintoa ainakaan lisää. 

Se ei saa silti estää henkistä läheisyyttä ja toisista huolehtimista. Ja sekin toivottavasti jää pysyväksi tavaksi.

 

Samu Vahteristo

Kokoomuksen Satakunnan piirin puheenjohtaja

Fåfängan virkistyskäyttö ja kylpylähotelli tukevat toisiaan

Loppusyksystä Raumalla on käyty keskustelua kylpylähotellin sijoittumisesta Fåfängaan, ja hanketta on myös vastustettu. Me kokoomuslaiset näemme hankkeessa hienon mahdollisuuden! Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö muotoili syyskokouksessaan aiheesta julkilausuman.

Julkilausuma 14.12:

Kokoomus haluaa kehittää Fåfängan aluetta osana Petäjäksestä Meriraumaan ulottuvaa merellistä kokonaisuutta. Alueelle mahtuu erinomaisesti kylpylähotelli tai muuta matkailu- ja majoitustoimintaa. Mikäli yksityinen taho haluaa omalla riskillään tuoda Raumalle uudenlaisia majoituspalveluita, kaupungin tulee mahdollistaa uusien palvelujen ja työpaikkojen synty.

Fåfängan asemakaavamuutoksella alue on mahdollista saada sekä kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön että matkailukeskukseksi. Tällä hetkellä Fåfängan niemi on upeaan sijaintiinsa nähden vajaakäytöllä, eikä sen tarjoamaa merinäköalaa saada hyödynnettyä. Kevyen liikenteen kulkuväylät eivät kulje rannalla, vaan oikaisevat niemen poikki kauempaa. Hotellin rakentamisella aluetta ei ole tarkoitus sulkea kaupunkilaisilta, vaan päinvastoin kehittää samalla kulkuyhteyksiä Merijakamolta Otanlahteen rantaa pitkin. Mitä enemmän alueella on erilaisia palveluja, sitä mielekkäämpää ihmisten on siellä liikkua. Toisaalta hyvät ulkoilureitit tukevat mahdollisen hotellin menestymistä.

Asemakaavoituksen yhteydessä on valmisteltu kaksi luonnosta. Toinen mahdollistaa hotellin rakentumisen alueelle ja toinen eräänlaisen mökkikylän. Jälkimmäiselle ei kuitenkaan ole ollut kysyntää, kun taas hotellin rakentumisesta on käyty alustavia keskusteluja. On ajanhukkaa kaavoittaa sellaisia visioita, joille ei ole toteuttajaa näköpiirissä. Kaavoituksen tulee tukea sellaista toimintaa, jolle on kysyntää. Kokoomus kannattaa kaavaluonnos ykköstä ja esittää, että luonnoksen jatkokehittelyssä keskitytään erityisesti eheän ulkoilukokonaisuuden syntymiseen alueelle, johon hotelli saumattomasti nivoutuu.

Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö

Lisätietoja: kunnallisjärjestön puheenjohtaja Samu Vahteristo, 050 54 284 39