fbpx

Kokoomus ehdottaa Raumalle innovaatiopalkkiota

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä Raumalla tulee ottaa käyttöön innovaatiopalkkio! Esitimme valtuuston kokouksessa 23.4., että kaupunki luo kaikille asukkaille ja yrityksille avoimen ideointikilpailun, jossa voi esittää uusia toimintamalleja tai vaikkapa digitaalisia ratkaisuja, joilla palveluja tuotetaan entistä laadukkaammin tai tehokkaammin. Innovaatiosta olisi tarjolla palkkio, joka olisi esimerkiksi 10 % sen tuomasta säästöstä tai hyödystä. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite 23.4.2018: Raumalle innovaatiopalkkio

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa innovaatiopalkkion käyttöönottoa Raumalle. Innovaatiopalkkion ajatuksena on löytää uusia toimintatapoja, ratkaisuja, tai teknisiä sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkilaisia, kaupunkia tai ympäristöä.

Uudet innovaatiot ja toimintatavat ovat paras tapa tehostaa perinteistä toimintaa ja luoda uusia mahdollisuuksia. Kannustamalla kaikkia kaupunkilaisia, niin asukkaita kuin yrityksiäkin kiinnittämään huomiota kaupungin toimintaan, voidaan saada aikaan uusia näkökulmia ja ajattelumalleja.

Virkamiehillä ja kaupungin työntekijöillä ei välttämättä ole tiiviissä työtahdissa aikaa keskittyä uusien, luovien ratkaisujen ideoimiseen. Innovaatiokilpailun kautta saadaan kaupunkilaisten arjesta kumpuavia uusia ratkaisuja esiin ja niistä voidaan valita parhaat mahdollista käyttöönottoa varten. Kilpailun pitää olla koko ajan voimassaoleva ja palkintoja voidaan jakaa säännöllisesti, esimerkiksi neljännesvuosittain. Palkinnon arvon tulisi olla suhteessa innovaatiosta saatavaan hyötyyn tai säästöön.

Digitalisaation hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä, ja uudenlaiset ideat voivat johtaa mihin vain. Erilaiset sähköiset anturit ja toiminnot kerryttävät tilastotietoa, jota hyödyntämällä voidaan optimoida esimerkiksi energiankulutusta. Jotta kaupunkilaiset voivat kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, kaupungin tulee suhtautua myötämielisesti datansa avaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Raumalla 23.4.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä