fbpx

Fåfängan virkistyskäyttö ja kylpylähotelli tukevat toisiaan

Loppusyksystä Raumalla on käyty keskustelua kylpylähotellin sijoittumisesta Fåfängaan, ja hanketta on myös vastustettu. Me kokoomuslaiset näemme hankkeessa hienon mahdollisuuden! Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö muotoili syyskokouksessaan aiheesta julkilausuman.

Julkilausuma 14.12:

Kokoomus haluaa kehittää Fåfängan aluetta osana Petäjäksestä Meriraumaan ulottuvaa merellistä kokonaisuutta. Alueelle mahtuu erinomaisesti kylpylähotelli tai muuta matkailu- ja majoitustoimintaa. Mikäli yksityinen taho haluaa omalla riskillään tuoda Raumalle uudenlaisia majoituspalveluita, kaupungin tulee mahdollistaa uusien palvelujen ja työpaikkojen synty.

Fåfängan asemakaavamuutoksella alue on mahdollista saada sekä kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön että matkailukeskukseksi. Tällä hetkellä Fåfängan niemi on upeaan sijaintiinsa nähden vajaakäytöllä, eikä sen tarjoamaa merinäköalaa saada hyödynnettyä. Kevyen liikenteen kulkuväylät eivät kulje rannalla, vaan oikaisevat niemen poikki kauempaa. Hotellin rakentamisella aluetta ei ole tarkoitus sulkea kaupunkilaisilta, vaan päinvastoin kehittää samalla kulkuyhteyksiä Merijakamolta Otanlahteen rantaa pitkin. Mitä enemmän alueella on erilaisia palveluja, sitä mielekkäämpää ihmisten on siellä liikkua. Toisaalta hyvät ulkoilureitit tukevat mahdollisen hotellin menestymistä.

Asemakaavoituksen yhteydessä on valmisteltu kaksi luonnosta. Toinen mahdollistaa hotellin rakentumisen alueelle ja toinen eräänlaisen mökkikylän. Jälkimmäiselle ei kuitenkaan ole ollut kysyntää, kun taas hotellin rakentumisesta on käyty alustavia keskusteluja. On ajanhukkaa kaavoittaa sellaisia visioita, joille ei ole toteuttajaa näköpiirissä. Kaavoituksen tulee tukea sellaista toimintaa, jolle on kysyntää. Kokoomus kannattaa kaavaluonnos ykköstä ja esittää, että luonnoksen jatkokehittelyssä keskitytään erityisesti eheän ulkoilukokonaisuuden syntymiseen alueelle, johon hotelli saumattomasti nivoutuu.

Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö

Lisätietoja: kunnallisjärjestön puheenjohtaja Samu Vahteristo, 050 54 284 39