fbpx

Sote-uudistus unohtaa ihmisen ja lisää hallintoa

Kokoomus esitti kaupunginhallituksessa Rauman kaupungin lausuntoon meneillään olevasta sote-uudistuksesta muutamia muutoksia, koska mielestämme uudistus ei toteuta niitä periaatteita, joita sen mielestämme pitäisi.

Ensinnäkin, esitetty valtiojohtoinen sote-maakuntamalli vähentää demokratiaa ja vie sote-asioista päättämisen kauemmas valtion käsiin. Merkittävä määrä nykyisin Rauman kaupungin vallassa olevista päätöksistä siirtyy valtion tasolla päätettäväksi.

Toiseksi, julkisen talouden kestävyyden turvaamisen tulisi olla uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Lakiesitykset eivät esitä riittävästi keinoja julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi. Siksi on todennäköistä, että sote-maakuntien itsehallinto edellyttää ajan kuluessa verotusoikeutta. On myös erittäin todennäköistä, että uusi verotustaso johtaa kansalaisten kokonaisveroasteen nousuun.

Kolmanneksi, lakiesityksessä esitetty tiukka rajaus yksityisen sote-palvelun käyttämisestä rajaa sote-maakuntien tapaa järjestää palvelut ja on merkittävä kavennus nykyiseen kuntien itsehallinnolliseen oikeuteen järjestää palvelut haluamallaan tavalla. Julkisten hankintojen ja käyttöoikeussopimusten sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä siten, että käytettävissä olevilla rajallisilla resursseilla pystytään hankkimaan laadultaan parhaita tuotteita ja palveluja.

Olemme myös sen takana, että kouluterveydenhuollon toimiminen tiivisti yhdessä oppilashuollon kanssa, lähellä lasta, on turvattava. Vastuu psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on jatkossakin oltava kunnissa.

Kokoomuksen mielestä palveluja tulisi kehittää asiakasta ajatellen. Maakuntien sijaan pitää antaa kunnille mahdollisuudet luoda paikallisesti parhaiten sopivia ratkaisuja. Kuntia pitäisi rohkaista yhteistyöhön keskenään ja yksityisten toimijoiden kanssa. Suomeen ja Satakuntaan ei kaivata lisää hallintoa ja rinnakkaisia järjestelmiä, vaan monimuotoista paikallista yhteistyötä. Siten luodaan parhaiten toimivat palvelut jokaiselle suomalaiselle.

Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestö