Ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat on nimetty

Olemme julkistaneet ensimmäiset kuntavaaliehdokkaamme kevään 2021 vaaleihin. Listallamme on tällä hetkellä 22 nimeä, joista osa on nykyisiä valtuutettuja ja osa uusia tulevia vastuunkantajia.

Ehdokaslistalla on osaavia Rauman asioista ja vaikuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä, joiden tavoitteena on rakentaa vahvempaa ja elinvoimaisempaa Raumaa. Tämä joukko on sitoutunut toimimaan raumalaisten ja Rauman eteen valtuustossa ja muissa luottamustehtävissä.

Tavoitteenamme on asettaa kuntavaaleihin täysi lista, 64 ehdokasta. Lähdemme tekemään yhdessä tiiminä vaalikampanjaa raumalaisten parhaaksi. Seuraavaksi alamme laatia vaaliohjelmaamme, ja haluamme sitä varten kuulla laajasti raumalaisten ajatuksia parhaiden ideoiden keräämiseksi.

Kuntavaalit 2021-sivuiltamme löytyy vaalityöryhmämme yhteystiedot. Ole yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia ja toiveita vaaliohjelmaa varten tai jos harkitset lähtemistä ehdolle!

Julkistetut ehdokkaat

Alho Marja-Leena, 58 Lääkäri Rauman Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja, Kaupunginvaltuutettu kaudella 2012–2017
Eklöf Mikael, 32 Markkinointi- ja tapahtumajohtaja, DI, KTM Kaupunginvaltuutettu,
sivistysvaliokunnan jäsen
Heino Simo, 44 Toiminnanjohtaja, opiskelija Varavaltuutettu
Huuska Otso, 34 Lukion lehtori, FM Kaupunginvaltuutettu,
ympäristö- ja lupalautakunnan puheenjohtaja, Rauman Kokoomus ry:n puheenjohtaja
Junnila Elina, 51 Yrittäjä Kaupunginvaltuutettu kaudella 2012–2017
Järvenpää Timo, 57 Linja-autonkuljettaja
Karaca Emin, 22 Opiskelija Rauman Kokoomusnuoret ty:n puheenjohtaja, Eurajoen kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen
Koivisto Janne, 37 Kehityspäällikkö Varavaltuutettu
Kuusisto Janne, 49 Isännöitsijä, työnantaja
Leino Karoliina, 17 Opiskelija
Marttinen Matias, 30 Kansanedustaja, VM Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
Pertola Iisak, 35 Isännöitsijä, tradenomi Seurakuntavaltuutettu
Saarela Jere, 52 Yrittäjä, toimitusjohtaja, MBA Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Sallinen Anu, 55 Vientisihteeri, YTK Kokoomuksen Rauman Kunnallisjärjestön sihteeri
Sarin Jarno, 38 Insinööri (YAMK), teknologiaosaamisen johtaminen
Sirola Teija, 40 Opiskelija Varavaltuutettu, teknisen valiokunnan jäsen
Tanhuanpää Asko, 63 Yrittäjä, toimittaja Pyhärannan kunnanvaltuutettu 2017–2019
Tauluvuori Jari, 52 Yksikköpäällikkö, insinööri Varavaltuutettu
Teerialho Marcus, 38 Työnjohtaja
Vahteristo Samu, 48 Yrittäjä, YTK Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Satakunnan Kokoomuksen puheenjohtaja
Virtanen Harri, 60 Fysioterapeutti Varavaltuutettu. Sotevaliokunnan jäsen
Yli-Karro Toni, 44 Yrittäjä

Fåfängan virkistyskäyttö ja kylpylähotelli tukevat toisiaan

Loppusyksystä Raumalla on käyty keskustelua kylpylähotellin sijoittumisesta Fåfängaan, ja hanketta on myös vastustettu. Me kokoomuslaiset näemme hankkeessa hienon mahdollisuuden! Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö muotoili syyskokouksessaan aiheesta julkilausuman.

Julkilausuma 14.12:

Kokoomus haluaa kehittää Fåfängan aluetta osana Petäjäksestä Meriraumaan ulottuvaa merellistä kokonaisuutta. Alueelle mahtuu erinomaisesti kylpylähotelli tai muuta matkailu- ja majoitustoimintaa. Mikäli yksityinen taho haluaa omalla riskillään tuoda Raumalle uudenlaisia majoituspalveluita, kaupungin tulee mahdollistaa uusien palvelujen ja työpaikkojen synty.

Fåfängan asemakaavamuutoksella alue on mahdollista saada sekä kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön että matkailukeskukseksi. Tällä hetkellä Fåfängan niemi on upeaan sijaintiinsa nähden vajaakäytöllä, eikä sen tarjoamaa merinäköalaa saada hyödynnettyä. Kevyen liikenteen kulkuväylät eivät kulje rannalla, vaan oikaisevat niemen poikki kauempaa. Hotellin rakentamisella aluetta ei ole tarkoitus sulkea kaupunkilaisilta, vaan päinvastoin kehittää samalla kulkuyhteyksiä Merijakamolta Otanlahteen rantaa pitkin. Mitä enemmän alueella on erilaisia palveluja, sitä mielekkäämpää ihmisten on siellä liikkua. Toisaalta hyvät ulkoilureitit tukevat mahdollisen hotellin menestymistä.

Asemakaavoituksen yhteydessä on valmisteltu kaksi luonnosta. Toinen mahdollistaa hotellin rakentumisen alueelle ja toinen eräänlaisen mökkikylän. Jälkimmäiselle ei kuitenkaan ole ollut kysyntää, kun taas hotellin rakentumisesta on käyty alustavia keskusteluja. On ajanhukkaa kaavoittaa sellaisia visioita, joille ei ole toteuttajaa näköpiirissä. Kaavoituksen tulee tukea sellaista toimintaa, jolle on kysyntää. Kokoomus kannattaa kaavaluonnos ykköstä ja esittää, että luonnoksen jatkokehittelyssä keskitytään erityisesti eheän ulkoilukokonaisuuden syntymiseen alueelle, johon hotelli saumattomasti nivoutuu.

Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö

Lisätietoja: kunnallisjärjestön puheenjohtaja Samu Vahteristo, 050 54 284 39

Kokoomus ehdottaa Raumalle innovaatiopalkkiota

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä Raumalla tulee ottaa käyttöön innovaatiopalkkio! Esitimme valtuuston kokouksessa 23.4., että kaupunki luo kaikille asukkaille ja yrityksille avoimen ideointikilpailun, jossa voi esittää uusia toimintamalleja tai vaikkapa digitaalisia ratkaisuja, joilla palveluja tuotetaan entistä laadukkaammin tai tehokkaammin. Innovaatiosta olisi tarjolla palkkio, joka olisi esimerkiksi 10 % sen tuomasta säästöstä tai hyödystä. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite 23.4.2018: Raumalle innovaatiopalkkio

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa innovaatiopalkkion käyttöönottoa Raumalle. Innovaatiopalkkion ajatuksena on löytää uusia toimintatapoja, ratkaisuja, tai teknisiä sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkilaisia, kaupunkia tai ympäristöä.

Uudet innovaatiot ja toimintatavat ovat paras tapa tehostaa perinteistä toimintaa ja luoda uusia mahdollisuuksia. Kannustamalla kaikkia kaupunkilaisia, niin asukkaita kuin yrityksiäkin kiinnittämään huomiota kaupungin toimintaan, voidaan saada aikaan uusia näkökulmia ja ajattelumalleja.

Virkamiehillä ja kaupungin työntekijöillä ei välttämättä ole tiiviissä työtahdissa aikaa keskittyä uusien, luovien ratkaisujen ideoimiseen. Innovaatiokilpailun kautta saadaan kaupunkilaisten arjesta kumpuavia uusia ratkaisuja esiin ja niistä voidaan valita parhaat mahdollista käyttöönottoa varten. Kilpailun pitää olla koko ajan voimassaoleva ja palkintoja voidaan jakaa säännöllisesti, esimerkiksi neljännesvuosittain. Palkinnon arvon tulisi olla suhteessa innovaatiosta saatavaan hyötyyn tai säästöön.

Digitalisaation hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä, ja uudenlaiset ideat voivat johtaa mihin vain. Erilaiset sähköiset anturit ja toiminnot kerryttävät tilastotietoa, jota hyödyntämällä voidaan optimoida esimerkiksi energiankulutusta. Jotta kaupunkilaiset voivat kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, kaupungin tulee suhtautua myötämielisesti datansa avaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Raumalla 23.4.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kokoomus ehdottaa Raumalle kutsuohjattua joukkoliikennettä

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti maanantaina 26.2. valtuustossa, että Raumalla selvitetään kutsuohjatun joukkoliikenteen käyttöönottoa. Tavoite on luoda Raumalle entistä paremmin ja monipuolisemmin asukkaita palveleva joukkoliikenne, joka ei ole sidottu tiettyihin linjoihin ja aikatauluihin, vaan mukautuu asukkaiden tarpeen mukaan. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite 26.2.2018: Kutsuohjattu paikallisliikennekokeilu Raumalle

Urheilua ja liikuntaa harrastavat lapset ja nuoret käyvät iltaisin ahkerasti Äijänsuolla talviharjoitteluhallissa ja jäähalleissa sekä Tukiareenalla Lähdepellolla. Suuri osa lapsiperheistä asuu keskusta-alueen ulkopuolella, jolloin harrastuksiin liikkuminen on useimmiten vanhempien yksityisautoilun varassa. Olisi vanhemmille helpotus, jos paikallisliikenteen tarjonta tukisi arki-iltojen osalta sitä, että lapset ja nuoret voisivat käyttää julkista liikennettä.
Joustavampi tarjonta myös päiväsaikaan toisi lisävaihtoehtoja vanhuspalvelujen kuljetuksiin.
Joukkoliikenteen käyttö on myös ympäristöystävällisempää kuin yksityisautoilu.

Raumalla paikallisliikenne toimii perinteiseen tapaan, vakioreittejä ja -aikatauluja noudattaen. Matkustajamäärät ovat silmämääräisesti arvioiden ajoittain vaatimattomia.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa paikallisliikenteen kehittämiseksi kutsuohjatun liikenteen kokeilua.

Kutsuohjattu joukkoliikenne tarkoittaa asiakastarpeen mukaan reitittyvää julkista joukkoliikennettä. Perinteisesti bussit kulkevat aikataulujensa mukaan tiettyä reittiä pitkin ja tiettynä aikana riippumatta siitä, onko bussissa asiakkaita vai ei. Kutsuohjattu joukkoliikenne sen sijaan toimii nimenomaan asiakkaiden matkustustarpeiden pohjalta, kuljettaen matkustajat heille sopivina aikoina paikasta A paikkaan B.
Liikennettä hoidettaisiin sopivalla kalustolla, esim. pikkubussilla ja tilausliikennettä hallinnoitaisiin digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen sovelluspohjaisesti.

Potentiaalisimpana käyttäjäryhmänä olisivat aluksi harrastuksissa käyvät lapset ja nuoret, jotka pystyvät nopeasti omaksumaan uuden toimintatavan. Siksi kokeilu kannattanee aloittaa tarjoamalla kutsuohjattua liikennettä arki-iltaisin ja iltapäivisin. Hinnoittelun tulisi noudattaa paikallisliikenteen tasoa.

Kokeilu näyttää, kuinka suuri kysyntä kutsuohjatulle liikenteelle Raumalla on ja millainen käyttäjäkunta sille muodostuu. Mikäli käyttäjien kokemukset ovat hyviä ja toisaalta kustannustaso pysyy nykyisen paikallisliikenteen tasolla, on käyttöä laajennettava kysynnän mukaan.

Raumalla 26.2.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä