Jääkö koronopandemiasta pysyviä muutoksia yhteiskuntaan?

(Satakunnan Viikko 18.3.2020)

Korona-viruksen luoma pandemia on muuttanut Suomea hetkessä. Terveydenhuoltojärjestelmämme on todellisella koetuksella, samoin julkisen vallan päätöksentekokyky. 

Pienyrityksille vaikutukset ovat olleet ja tulevat vielä olemaan vakavat toimialasta riippuen. Tällaisina hetkinä huomataan, miten heikossa asemassa yrittäjät Suomessa ovat, kun jotakin yllättävää sattuu. Työttömyysturva ja sosiaaliturva on aivan eri tasolla kuin palkansaajalla. Ehkä näin merkittävä tilanne saa aikaan sen, että ensin yrittäjien turvaa voidaan parantaa väliaikaisesti ja sitä kautta pysyvästi.

Paras turva alueemme yrityksille on tietysti meidän kaikkien vastuulla. Käytetään lähellä olevien yritysten palveluja ja ostetaan suomalaista ruokaa. Jos tällainen paikallisten tukeminen jää tavaksi, niin hyvä.

 

Pysyviä muutoksia jäänee myös ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Ehkä varmuusvarasto kotona saa enemmän huomiota ja toisaalta päivittäistavarakaupan verkkomyynti noussee uudelle tasolle. Lähellä tuotetun ruuan merkitys kasvaa.

 

Toivottavasti ainakin Veikkauksen hyvä päätös laittaa kolikkopelit eli ns. yksikätiset rosvo kauppojen eteisistä kiinni saa aikaan pysyvän muutoksen ja ne jäävät kokonaan pois. Ja niihin hakatut rahat jäävät paikalliseen kulutukseen.

 

Työpaikoilla valmiudet etätyöntekoon ja etäpalaverien pitämiseen on osoittautunut vaihtelevaksi. Yrityksissä etätyöhön on yleisesti ottaen paremmat valmiudet, kun taas eri julkisissa organisaatioissa asiaa on lähdetty vasta nyt opettelemaan ja hankkimaan välineitä. Mutta etäpalaverit tulevat varmasti jäädäkseen. Ja ehkä vanhemmatkin alkavat paremmin ymmärtää lasten tietokonepelien sosiaalisuutta ja kavereita.

Suomalaiset saati satakuntalaiset eivät ole tunnettuja ylettömistä halailutavoistaan. Tämä kriisi tuskin halailuintoa ainakaan lisää. 

Se ei saa silti estää henkistä läheisyyttä ja toisista huolehtimista. Ja sekin toivottavasti jää pysyväksi tavaksi.

 

Samu Vahteristo

Kokoomuksen Satakunnan piirin puheenjohtaja

Fåfängan virkistyskäyttö ja kylpylähotelli tukevat toisiaan

Loppusyksystä Raumalla on käyty keskustelua kylpylähotellin sijoittumisesta Fåfängaan, ja hanketta on myös vastustettu. Me kokoomuslaiset näemme hankkeessa hienon mahdollisuuden! Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö muotoili syyskokouksessaan aiheesta julkilausuman.

Julkilausuma 14.12:

Kokoomus haluaa kehittää Fåfängan aluetta osana Petäjäksestä Meriraumaan ulottuvaa merellistä kokonaisuutta. Alueelle mahtuu erinomaisesti kylpylähotelli tai muuta matkailu- ja majoitustoimintaa. Mikäli yksityinen taho haluaa omalla riskillään tuoda Raumalle uudenlaisia majoituspalveluita, kaupungin tulee mahdollistaa uusien palvelujen ja työpaikkojen synty.

Fåfängan asemakaavamuutoksella alue on mahdollista saada sekä kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön että matkailukeskukseksi. Tällä hetkellä Fåfängan niemi on upeaan sijaintiinsa nähden vajaakäytöllä, eikä sen tarjoamaa merinäköalaa saada hyödynnettyä. Kevyen liikenteen kulkuväylät eivät kulje rannalla, vaan oikaisevat niemen poikki kauempaa. Hotellin rakentamisella aluetta ei ole tarkoitus sulkea kaupunkilaisilta, vaan päinvastoin kehittää samalla kulkuyhteyksiä Merijakamolta Otanlahteen rantaa pitkin. Mitä enemmän alueella on erilaisia palveluja, sitä mielekkäämpää ihmisten on siellä liikkua. Toisaalta hyvät ulkoilureitit tukevat mahdollisen hotellin menestymistä.

Asemakaavoituksen yhteydessä on valmisteltu kaksi luonnosta. Toinen mahdollistaa hotellin rakentumisen alueelle ja toinen eräänlaisen mökkikylän. Jälkimmäiselle ei kuitenkaan ole ollut kysyntää, kun taas hotellin rakentumisesta on käyty alustavia keskusteluja. On ajanhukkaa kaavoittaa sellaisia visioita, joille ei ole toteuttajaa näköpiirissä. Kaavoituksen tulee tukea sellaista toimintaa, jolle on kysyntää. Kokoomus kannattaa kaavaluonnos ykköstä ja esittää, että luonnoksen jatkokehittelyssä keskitytään erityisesti eheän ulkoilukokonaisuuden syntymiseen alueelle, johon hotelli saumattomasti nivoutuu.

Kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestö

Lisätietoja: kunnallisjärjestön puheenjohtaja Samu Vahteristo, 050 54 284 39

Kokoomus ehdottaa Raumalle innovaatiopalkkiota

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä Raumalla tulee ottaa käyttöön innovaatiopalkkio! Esitimme valtuuston kokouksessa 23.4., että kaupunki luo kaikille asukkaille ja yrityksille avoimen ideointikilpailun, jossa voi esittää uusia toimintamalleja tai vaikkapa digitaalisia ratkaisuja, joilla palveluja tuotetaan entistä laadukkaammin tai tehokkaammin. Innovaatiosta olisi tarjolla palkkio, joka olisi esimerkiksi 10 % sen tuomasta säästöstä tai hyödystä. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite 23.4.2018: Raumalle innovaatiopalkkio

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa innovaatiopalkkion käyttöönottoa Raumalle. Innovaatiopalkkion ajatuksena on löytää uusia toimintatapoja, ratkaisuja, tai teknisiä sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkilaisia, kaupunkia tai ympäristöä.

Uudet innovaatiot ja toimintatavat ovat paras tapa tehostaa perinteistä toimintaa ja luoda uusia mahdollisuuksia. Kannustamalla kaikkia kaupunkilaisia, niin asukkaita kuin yrityksiäkin kiinnittämään huomiota kaupungin toimintaan, voidaan saada aikaan uusia näkökulmia ja ajattelumalleja.

Virkamiehillä ja kaupungin työntekijöillä ei välttämättä ole tiiviissä työtahdissa aikaa keskittyä uusien, luovien ratkaisujen ideoimiseen. Innovaatiokilpailun kautta saadaan kaupunkilaisten arjesta kumpuavia uusia ratkaisuja esiin ja niistä voidaan valita parhaat mahdollista käyttöönottoa varten. Kilpailun pitää olla koko ajan voimassaoleva ja palkintoja voidaan jakaa säännöllisesti, esimerkiksi neljännesvuosittain. Palkinnon arvon tulisi olla suhteessa innovaatiosta saatavaan hyötyyn tai säästöön.

Digitalisaation hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä, ja uudenlaiset ideat voivat johtaa mihin vain. Erilaiset sähköiset anturit ja toiminnot kerryttävät tilastotietoa, jota hyödyntämällä voidaan optimoida esimerkiksi energiankulutusta. Jotta kaupunkilaiset voivat kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, kaupungin tulee suhtautua myötämielisesti datansa avaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Raumalla 23.4.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kokoomus ehdottaa Raumalle kutsuohjattua joukkoliikennettä

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti maanantaina 26.2. valtuustossa, että Raumalla selvitetään kutsuohjatun joukkoliikenteen käyttöönottoa. Tavoite on luoda Raumalle entistä paremmin ja monipuolisemmin asukkaita palveleva joukkoliikenne, joka ei ole sidottu tiettyihin linjoihin ja aikatauluihin, vaan mukautuu asukkaiden tarpeen mukaan. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite 26.2.2018: Kutsuohjattu paikallisliikennekokeilu Raumalle

Urheilua ja liikuntaa harrastavat lapset ja nuoret käyvät iltaisin ahkerasti Äijänsuolla talviharjoitteluhallissa ja jäähalleissa sekä Tukiareenalla Lähdepellolla. Suuri osa lapsiperheistä asuu keskusta-alueen ulkopuolella, jolloin harrastuksiin liikkuminen on useimmiten vanhempien yksityisautoilun varassa. Olisi vanhemmille helpotus, jos paikallisliikenteen tarjonta tukisi arki-iltojen osalta sitä, että lapset ja nuoret voisivat käyttää julkista liikennettä.
Joustavampi tarjonta myös päiväsaikaan toisi lisävaihtoehtoja vanhuspalvelujen kuljetuksiin.
Joukkoliikenteen käyttö on myös ympäristöystävällisempää kuin yksityisautoilu.

Raumalla paikallisliikenne toimii perinteiseen tapaan, vakioreittejä ja -aikatauluja noudattaen. Matkustajamäärät ovat silmämääräisesti arvioiden ajoittain vaatimattomia.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa paikallisliikenteen kehittämiseksi kutsuohjatun liikenteen kokeilua.

Kutsuohjattu joukkoliikenne tarkoittaa asiakastarpeen mukaan reitittyvää julkista joukkoliikennettä. Perinteisesti bussit kulkevat aikataulujensa mukaan tiettyä reittiä pitkin ja tiettynä aikana riippumatta siitä, onko bussissa asiakkaita vai ei. Kutsuohjattu joukkoliikenne sen sijaan toimii nimenomaan asiakkaiden matkustustarpeiden pohjalta, kuljettaen matkustajat heille sopivina aikoina paikasta A paikkaan B.
Liikennettä hoidettaisiin sopivalla kalustolla, esim. pikkubussilla ja tilausliikennettä hallinnoitaisiin digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen sovelluspohjaisesti.

Potentiaalisimpana käyttäjäryhmänä olisivat aluksi harrastuksissa käyvät lapset ja nuoret, jotka pystyvät nopeasti omaksumaan uuden toimintatavan. Siksi kokeilu kannattanee aloittaa tarjoamalla kutsuohjattua liikennettä arki-iltaisin ja iltapäivisin. Hinnoittelun tulisi noudattaa paikallisliikenteen tasoa.

Kokeilu näyttää, kuinka suuri kysyntä kutsuohjatulle liikenteelle Raumalla on ja millainen käyttäjäkunta sille muodostuu. Mikäli käyttäjien kokemukset ovat hyviä ja toisaalta kustannustaso pysyy nykyisen paikallisliikenteen tasolla, on käyttöä laajennettava kysynnän mukaan.

Raumalla 26.2.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä