Kokoomus ehdottaa Raumalle innovaatiopalkkiota

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä Raumalla tulee ottaa käyttöön innovaatiopalkkio! Esitimme valtuuston kokouksessa 23.4., että kaupunki luo kaikille asukkaille ja yrityksille avoimen ideointikilpailun, jossa voi esittää uusia toimintamalleja tai vaikkapa digitaalisia ratkaisuja, joilla palveluja tuotetaan entistä laadukkaammin tai tehokkaammin. Innovaatiosta olisi tarjolla palkkio, joka olisi esimerkiksi 10 % sen tuomasta säästöstä tai hyödystä. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite 23.4.2018: Raumalle innovaatiopalkkio

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa innovaatiopalkkion käyttöönottoa Raumalle. Innovaatiopalkkion ajatuksena on löytää uusia toimintatapoja, ratkaisuja, tai teknisiä sovelluksia, jotka hyödyttävät kaupunkilaisia, kaupunkia tai ympäristöä.

Uudet innovaatiot ja toimintatavat ovat paras tapa tehostaa perinteistä toimintaa ja luoda uusia mahdollisuuksia. Kannustamalla kaikkia kaupunkilaisia, niin asukkaita kuin yrityksiäkin kiinnittämään huomiota kaupungin toimintaan, voidaan saada aikaan uusia näkökulmia ja ajattelumalleja.

Virkamiehillä ja kaupungin työntekijöillä ei välttämättä ole tiiviissä työtahdissa aikaa keskittyä uusien, luovien ratkaisujen ideoimiseen. Innovaatiokilpailun kautta saadaan kaupunkilaisten arjesta kumpuavia uusia ratkaisuja esiin ja niistä voidaan valita parhaat mahdollista käyttöönottoa varten. Kilpailun pitää olla koko ajan voimassaoleva ja palkintoja voidaan jakaa säännöllisesti, esimerkiksi neljännesvuosittain. Palkinnon arvon tulisi olla suhteessa innovaatiosta saatavaan hyötyyn tai säästöön.

Digitalisaation hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä, ja uudenlaiset ideat voivat johtaa mihin vain. Erilaiset sähköiset anturit ja toiminnot kerryttävät tilastotietoa, jota hyödyntämällä voidaan optimoida esimerkiksi energiankulutusta. Jotta kaupunkilaiset voivat kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, kaupungin tulee suhtautua myötämielisesti datansa avaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Raumalla 23.4.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kokoomus ehdottaa Raumalle kutsuohjattua joukkoliikennettä

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti maanantaina 26.2. valtuustossa, että Raumalla selvitetään kutsuohjatun joukkoliikenteen käyttöönottoa. Tavoite on luoda Raumalle entistä paremmin ja monipuolisemmin asukkaita palveleva joukkoliikenne, joka ei ole sidottu tiettyihin linjoihin ja aikatauluihin, vaan mukautuu asukkaiden tarpeen mukaan. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite 26.2.2018: Kutsuohjattu paikallisliikennekokeilu Raumalle

Urheilua ja liikuntaa harrastavat lapset ja nuoret käyvät iltaisin ahkerasti Äijänsuolla talviharjoitteluhallissa ja jäähalleissa sekä Tukiareenalla Lähdepellolla. Suuri osa lapsiperheistä asuu keskusta-alueen ulkopuolella, jolloin harrastuksiin liikkuminen on useimmiten vanhempien yksityisautoilun varassa. Olisi vanhemmille helpotus, jos paikallisliikenteen tarjonta tukisi arki-iltojen osalta sitä, että lapset ja nuoret voisivat käyttää julkista liikennettä.
Joustavampi tarjonta myös päiväsaikaan toisi lisävaihtoehtoja vanhuspalvelujen kuljetuksiin.
Joukkoliikenteen käyttö on myös ympäristöystävällisempää kuin yksityisautoilu.

Raumalla paikallisliikenne toimii perinteiseen tapaan, vakioreittejä ja -aikatauluja noudattaen. Matkustajamäärät ovat silmämääräisesti arvioiden ajoittain vaatimattomia.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa paikallisliikenteen kehittämiseksi kutsuohjatun liikenteen kokeilua.

Kutsuohjattu joukkoliikenne tarkoittaa asiakastarpeen mukaan reitittyvää julkista joukkoliikennettä. Perinteisesti bussit kulkevat aikataulujensa mukaan tiettyä reittiä pitkin ja tiettynä aikana riippumatta siitä, onko bussissa asiakkaita vai ei. Kutsuohjattu joukkoliikenne sen sijaan toimii nimenomaan asiakkaiden matkustustarpeiden pohjalta, kuljettaen matkustajat heille sopivina aikoina paikasta A paikkaan B.
Liikennettä hoidettaisiin sopivalla kalustolla, esim. pikkubussilla ja tilausliikennettä hallinnoitaisiin digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen sovelluspohjaisesti.

Potentiaalisimpana käyttäjäryhmänä olisivat aluksi harrastuksissa käyvät lapset ja nuoret, jotka pystyvät nopeasti omaksumaan uuden toimintatavan. Siksi kokeilu kannattanee aloittaa tarjoamalla kutsuohjattua liikennettä arki-iltaisin ja iltapäivisin. Hinnoittelun tulisi noudattaa paikallisliikenteen tasoa.

Kokeilu näyttää, kuinka suuri kysyntä kutsuohjatulle liikenteelle Raumalla on ja millainen käyttäjäkunta sille muodostuu. Mikäli käyttäjien kokemukset ovat hyviä ja toisaalta kustannustaso pysyy nykyisen paikallisliikenteen tasolla, on käyttöä laajennettava kysynnän mukaan.

Raumalla 26.2.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä

SN vaalivalvojaiset Cafe Salissa

Tervetuloa jännittämään Saulin ja yksikierroksisten presidentinvaalien puolesta! Sauli Niinistön kampanjassa mukana olleet järjestävät vaalivalvojaiset Cafe Salissa vaalipäivänä 28.1. klo 19:30 alkaen. Saulin kannattajana olet tervetullut paikalle, vaikka et varsinaisesti olisi ollutkaan vaalityössä mukana.

Tuo kaverisikin paikalle hyvään seuraan tarkkailemaan tuloslaskentaa tai piipahda ohimennen käymään. Pientä iltapalaa on tarjolla.

Kaikki raumalaisehdokkaat valittiin piirihallitukseen

Samu Vahteristo valittiin tiistaina 28.11. Satakunnan Kokoomuksen piirihallituksen varapuheenjohtajaksi. Vahteristo on kokoomuksen Rauman kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Raumalta valittiin hallituksen jäseniksi myös Jere Saarela ja Anu Sallinen. Näin kaikki kolme ehdolla ollutta raumalaisvaikuttajaa tulivat valituiksi. Raumalainen kokoomusväki onnittelee!

Piirihallituksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Hatanpää, pitkän linjan porilainen kokoomusvaikuttaja. Hän on viimeeksi toiminut kokoomuksen Porin kunnallisjärjestön puheenjohtajana.