fbpx

Rauma – onnellisten asukkaiden kaupunki

Lue tästä digilehti-versio Kokoomuksen kuntavaaliohjelma Raumalla 2021–2025

Kokoomuksen ohjelma Rauman valtuustokaudelle 2021–2025

Kokoomuksen tavoitteena on kaupunki, jossa onnelliset raumalaiset elävät ympäristön ja talouden kanssa sopusoinnussa.

Elinvoima ja ahkeruus

Rauma on alueellinen kasvukeskus, jossa menestyvien yritysten luomat työpaikat takaavat hyvät kaupungin palvelut. 

 • Rauma on Suomen yritysystävällisin kunta, jossa kannattavien ja työllistävien yritysten on helppo toimia ja jonne niiden on sujuvaa sijoittua. Rauma suhtautuu myönteisesti teollisuuteen.
 • Teollisuuden tarvitsemat liikenneyhteydet ovat kunnossa kaupungin sisällä ja valtateiden 8 ja 12 osalta.
 • Verotus on maan keskiarvoa alempi ja kuntatalous kestävällä pohjalla.
 • Kaavoitus on ripeää ja edistää yritystoimintaa sekä asumista. Merellisiä tontteja on tarjolla vakituiseen ja loma-asumiseen.
 • Matkailu on tärkeä elinkeino ja sen kehittämisessä etsitään luovia, moderneja tapoja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vanhan Rauman vetovoimaa ja erityisesti joulukaupunki-teemaa kehitetään vahvasti.
 • Isot tapahtumat, kuten asuntomessut, konferenssit ja juhannusjuhlat, elävöittävät Raumaa ja uusia tapahtumia tavoitellaan aktiivisesti.
 • Rauman kaupungilla on kevyt ja tehokas hallinto, joka käyttää ennakkoluulottomasti digitaalisia mahdollisuuksia parantamaan asukkaiden palvelua.
 • Kaupungin hankinnat suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa ja painotetaan hankintojen paikallisuutta.
 • Rauman satama on Suomen merkittävin vientisatama, joka luo vaurautta ja työpaikkoja koko seudulle.
 • Yksityiset palveluntarjoajat ovat merkittävä osa kaupungin ruokapalveluita. Palveluntarjonta on joustavaa ja uusia toimintamalleja kokeillaan aktiivisesti.

Terveys ja hyvinvointi

Onnelliset raumalaiset haluavat huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Kaupungissa on laaja tarjonta yksityisiä ja julkisia hyvinvointipalveluja.

 • Rauma on houkutteleva kaupunki työikäisille, perheille ja senioreille. Palvelut ovat aina lähellä asukasta.
 • Monipuoliset liikunnan ja vapaa-ajan palvelut kaikenikäisille parantavat edellytyksiä omaehtoiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
 • Raumalla on helppo harrastaa. Kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia ja lähiliikuntapaikkoja on erityisesti koulujen ja oppilaitosten yhteydessä.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluissa asukas saa nopeasti yksilöllistä palvelua sekä mahdollisuuden valita hoito- tai hoivapaikka.
 • Monipuoliset digitaaliset palvelut ja etäratkaisut takaavat sujuvan palvelun.
 • Palvelusetelit ovat keskeinen osa kaupungin sote- ja sivistystoimen palvelutarjontaa.

Ympäristö ja liikenne

Terveessä ja toimivassa ympäristössä asuu onnellinen raumalainen. Ihmisten aikaa arvostetaan ja liikkuminen on sujuvaa.

 • Raumalla käytetään pääasiassa hiilineutraaleja energiamuotoja. Sähkö- ja kaasuautojen lataus ja tankkaus on helppoa.
 • Rauman lähivedet ovat puhtaat ja saaristo on sekä raumalaisten että turistien arvostama virkistysalue.
 • Otanlahti ja Fåfänga ovat Suomen vetovoimaisin ranta-alue.
 • Kaupungin sisäinen liikenne on monipuolista ja toimivaa.
 • Henkilöliikenne ja yhteydet Raumalle toimivat sekä maantiellä että raiteilla.
 • Osa kaupungin rakennushankkeista toteutetaan puurakenteisina.

Sivistys ja kulttuuri

Onnellinen raumalainen lapsi saa Suomen parhaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen. Opiskelupaikkoja on tarjolla monipuolisesti ja ajanmukaisesti. Liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjotaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.

 • Lapsuus Raumalla on turvallinen ja kukaan ei jää syrjään. Elinikäisen oppimisen ensiaskeleet otetaan laadukkaassa ja tavoitteellisessa varhaiskasvatuksessa.
 • Raumalainen lapsi saa yksilöllistä ohjausta ja voi valita henkilökohtaisen oppimispolkunsa laajasta tarjonnasta.
 • Perusopetusta annetaan terveissä, ajanmukaisissa rakennuksissa. Kouluverkko muuttuu joustavasti väestökehityksen mukaan.
 • Jatko-opiskelumahdollisuudet Raumalla ovat laajat ja monipuoliset.
 • Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on monipuolista ja kaikissa kouluissa tarjotaan yrittäjyyskasvatusta. Yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja opiskelijat töitä Raumalta valmistuttuaan.
 • Raumalla on monipuolinen kulttuuritarjonta. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kaupungin tiloissa ja julkisilla paikoilla on helppoa ja joustavaa.

Rauma – onnellisten asukkaiden kaupunki